Copyright:
 Magnus Lindelöf 2014

Senaste uppdateringen gjordes
2014-02-02  

 

Välkommen till www.johnbergman.se

 

Välkommen till en sida där väldigt lite händer.
Syftet med domänen är att i framtiden kunna lägga upp det digra fotomaterial som inte kommer publiceras i den planerade boken om firman John Bergman och Son på denna plats. Men så länge boken inte publicerats så kommer inget att läggas upp här.

  Varför namnet johnbergman.se?
John Bergman & Son var en liten mekanisk verkstad som verkade på Verkstadsvägen i Motala från år 1923 fram till början av 1990-talet.
Denna firma hade bland annat som specialitet att under flera år tillverka små industrilok för torvmossar, tegelbruk mm, ända till dess att marknaden för lok tillverkade i små serier gav vika för ökad användning av gummihjulsfordon.

Efter att en grupp bestående av några industriloksforskare år 2003 fick tillgång till firmans företagsarkiv med bistånd av ingen mindre än John Bergmans sonson, Tomas Bergman, påbörjades ett omfattande arbete att dels gå igenom arkivet, dels samla mer information samt fotografier från de industrier som JB & Son levererade lok till. Målsättningen är att en bok ska skrivas om JB & Son, ett arbete som för närvarande pågår. Publiceringen kommer att ske via Industribaneföreningen.

Mycket av det material som publiceras på www.johnbergman.se har kommit fram under detta arbete, antingen direkt ur JB-arkivet, eller ur privata samlingar. Till den dagen den planerade boken publicerats kommer jag dock vara ganska restriktiv med vad som läggs ut på denna sida. Material som kanske ska vara med i boken kommer inte att publiceras här förrän det är helt klart vad som kommer att vara med i boken!

  Industribaneobjekt med JB-lok

  Prospekt och reklammaterial ur JB-arkivet