Harge Bruk, Bastedalen (Närke 9E1) / hargebruk04

2006-02-05
Föregående Hem Nästa

 

hargebruk04

Hamnen i Bastedalen sedd från nordväst okänt år. Troligen är det motorfartyget Björn, som fraktade sand för Hammars glasbruks räkning, som ligger förtöjd i hamnen.

Foto: Harry Flink, Bastedalen