Harge Bruk, Bastedalen (Närke 9E1) / hargebruk07

2006-01-12
Föregående Hem Nästa

 

hargebruk07

Bruket i Bastedalen sett från nordväst okänt år. Skorstenarna hör från vänster mot höger till 1-Okänt, 2-tegelugnen, 3-kalkugnen, 4-okänt, troligen värmepanna.

Samling: Birger Helgesson, Motala