Harge Bruk, Bastedalen (Närke 9E1) / hargebruk24

2006-02-12
Föregående Hem

 

hargebruk24

Bruket i Bastedalen från ovan, okänt år. Fartyget Tord ligger förtöjd i hamnen.

AB Flygtrafik Dals Långed